Saksbehandleren på 1 - 2 - 3

Modul 1: Kommunikasjon
- Svar og oppsummering

Modul 2: Brukermedvirkning
- Svar og oppsummering

Modul 3: Tverrfaglig kompetanse
- Svar og oppsummering

Modul 4: Rettigheter
- Svar og oppsummering

Modul 5: Plikter
- Svar og oppsummering

Modul 6: Tildeling av tjenester
- Svar og oppsummering

Modul 7: Omgjøring og klage